Hotel - Bed & Breakfast De Vijverhof
Hotel - Bed & Breakfast De Vijverhof

Over Lochem

Lochem is een stadje met een grote geschiedenis. Al in 1233 verkreeg het haar stadsrechten. In de daarop volgende jaren is Lochem meerdere malen bezet en belegerd geweest. Om zich hiertegen te beschermen, is de stad omringd door een muur en twee grachten.

Een groot deel van Lochems historie is nog duidelijk zichtbaar in ‘het stadje aan de Berkel’: oude gebouwen, de kerk, het stadhuis en zelfs een deel van de stadsmuren. Ook de hobbelige keien op het marktplein herinneren aan vroeger tijden, toen de burgers nog veldkeien binnensleepten om de stadsmuren te versterken.